SAMARBETS-PARTNERS

FRÅN SVERIGE

Ursprungsmärkningen Från Sverige är samarbetspartner till Ostfestivalen för att uppmärksamma den utmärkta svenska osten, värdet av att välja svensk ost i butiken och på restaurangen och de mervärden du får på köpet.

Ost kan ursprungsmärkas med Från Sverige eller Mjölk från Sverige och det betyder att mjölken kommer från kor som är födda och uppfödda i Sverige och att osten är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.De svenska mervärdena är många; djurvälfärd, jobb, trygg och säker mat och en levande landsbygd är några av dem. Osten är viktig för de svenska mjölkbönderna. Idag är endast 4 av 10 ostar som vi äter i Sverige svenskproducerade. Att välja svensk ost är därför ett sätt att bidra till ökad produktion av mjölk och ost i Sverige, och i förlängningen till en stärkt svensk försörjningsförmåga. Det är värt varenda krona.Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för råvaror livsmedel och växter. Märket betyder att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Varor med flera ingredienser har speciella regler. Om den innehåller mjölk, kött, ägg, fågel eller fisk är det alltid utan undantag svenskt — så titta efter märket när du handlar!

Läs mer på www.fransverige.se

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Lantbrukarnas Riksförbund är grundare av Ostfestivalen och är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare som har sin bas i landsbygden. Dessa gröna näringar har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

LRF bedriver sin verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, med syfte att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur skapar man trovärdighet som vilar på demokratiska grunder och alla människors lika värde. Man värnar om sina rötter i den svenska folkrörelsen och fokuserar på den enskilda medlemmens och kundens behov och förutsättningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.

Läs mer på www.lrf.se

SVERIGES GÅRDSMEJERISTER

Sveriges Gårdsmejerister samordnar den växande gruppen av hantverksmässiga mejerister i Sverige.

Har du kommit hit för att du är intresserad av ost – då har du kommit rätt. Här har vi samlat information om föreningen och våra medlemmar. Följ oss gärna på våra sociala medier för trevliga uppdateringar från hantverksmejeristernas vardag!

Läs mer på www.sverigesgardsmejerister.se

svenska dryckesakademien

Svenska Dryckesakademien är akademien för främjandet av drycker framställda i Sverige av råvaror från Sverige.

Svenska Dryckesakademien är akademien för främjandet av drycker framställda i Sverige av råvaror från Sverige. Akademien grundades våren 2015 och har 24 ledamöter – 12 kvinnor och 12 män. Akademien har till ändamål att stimulera framställning, presentation och konsumtion av drycker framställda i Sverige av svenska råvaror samt bygga och vidare förädla kultur kring dessa drycker från akvavit till mjölk.

Det är akademiens önskan att se svenska drycker spela en större roll på krogen och i offentligheten, såväl som på butikshyllan och i exporten. Med vidareförädling av kulturen kring dryckerna avses att verka för en sund dryckeskultur där alkoholens roll och potentiella skadeverkningar å ena sidan erkänns och tas på allvar och att akademien å andra sidan flyttar fokus bort från alkoholinnehållet som den dominerande parametern för att beskriva en dryck.

Läs mer om Svenska Dryckesakademien på deras hemsida: www.svenskadryckesakademien.se

KRAV ÄR NY SAMARBETSPARTNER TILL OSTFESTIVALEN I GÖTEBORG 2023

Som samarbetspartner till Ostfestivalen i Göteborg vill KRAV lyfta mervärdena med KRAV-märkta svenska ostar, att de produceras med extra höga krav på biologisk mångfald och djurvälfärd.


KRAV-märkta svenska ostar bidrar till en ökad biologisk mångfald, bättre djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Tre värden som är extra viktiga och noga kontrollerade för att just få bära märkningen.

Allt om KRAV och vad märkningen innebär kan du läsa om på www.krav.se

FRÅN SVERIGE

Ursprungsmärkningen Från Sverige är samarbetspartner till Ostfestivalen för att uppmärksamma den utmärkta svenska osten, värdet av att välja svensk ost i butiken och på restaurangen och de mervärden du får på köpet.

Ost kan ursprungsmärkas med Från Sverige eller Mjölk från Sverige och det betyder att mjölken kommer från kor som är födda och uppfödda i Sverige och att osten är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.De svenska mervärdena är många; djurvälfärd, jobb, trygg och säker mat och en levande landsbygd är några av dem. Osten är viktig för de svenska mjölkbönderna. Idag är endast 4 av 10 ostar som vi äter i Sverige svenskproducerade. Att välja svensk ost är därför ett sätt att bidra till ökad produktion av mjölk och ost i Sverige, och i förlängningen till en stärkt svensk försörjningsförmåga. Det är värt varenda krona.Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för råvaror livsmedel och växter. Märket betyder att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Varor med flera ingredienser har speciella regler. Om den innehåller mjölk, kött, ägg, fågel eller fisk är det alltid utan undantag svenskt — så titta efter märket när du handlar!

Läs mer på www.fransverige.se

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Lantbrukarnas Riksförbund är grundare av Ostfestivalen och är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare som har sin bas i landsbygden. Dessa gröna näringar har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

LRF bedriver sin verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, med syfte att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur skapar man trovärdighet som vilar på demokratiska grunder och alla människors lika värde.Man värnar om sina rötter i den svenska folkrörelsen och fokuserar på den enskilda medlemmens och kundens behov och förutsättningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.

Läs mer på www.lrf.se

SVERIGES GÅRDSMEJERISTER

Sveriges Gårdsmejerister samordnar den växande gruppen av hantverksmässiga mejerister i Sverige.

Har du kommit hit för att du är intresserad av ost – då har du kommit rätt. Här har vi samlat information om föreningen och våra medlemmar. Följ oss gärna på våra sociala medier för trevliga uppdateringar från hantverksmejeristernas vardag!

Läs mer på www.sverigesgardsmejerister.se

SVENSKA
DRYCKESAKADEMIEN

Svenska Dryckesakademien är akademien för främjandet av drycker framställda i Sverige av råvaror från Sverige.

Akademien grundades våren 2015 och har 24 ledamöter - 12 kvinnor och 12 män. Verksamheten bedrivs bland annat genom möten, ordnanden av seminarier, publicering av skrifter och utdelandet av priser. Varje år antar akademien ett tema för sin verksamhet.

Läs mer om Svenska Dryckesakademien på deras hemsida här.

KRAV ÄR
NY SAMARBETS-
PARTNER TILL
OSTFESTIVALEN
I GÖTEBORG 2023

Som samarbetspartner till Ostfestivalen i Göteborg vill KRAV lyfta mervärdena med KRAV-märkta svenska ostar, att de produceras med extra höga krav på biologisk mångfald och djurvälfärd.

KRAV-märkta svenska ostar bidrar till en ökad biologisk mångfald, bättre djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Tre värden som är extra viktiga och noga kontrollerade för att just få bära märkningen.

Allt om KRAV och vad märkningen innebär kan du läsa om på www.krav.se